KBT Psykologerna Stockholm
Styrmansgatan 4
114 54 Stockholm
Tel 08 660 84 10

Problemområden


Här är exempel på vanliga problemområden vi jobbar med på vår mottagning:

• Ångestproblematik
• Depression
• Sömnsvårigheter
• Stressrelaterade besvär
• Arbetsrelaterad problematik
• Krisstöd
• Beteendemedicin
• Ätstörningar
• Missbruk: exempelvis alkohol/sex/spel
• Konflikthantering
• Samlevnad/sexuella problem
• Traumabehandling: t.ex. olyckor, övergrepp, överfall, rån

Läs mer under rubrikerna till vänster!