KBT Psykologerna Stockholm
Styrmansgatan 4
114 54 Stockholm
Tel 08 660 84 10

Rekrytering


Vår metod bygger på fyra grundläggande komponenter:

1) Kravprofil
Grunden till arbetet är att göra en specifik kravprofil. Vi börjar med att intervjua uppdragsgivaren för att få en god förståelse för vilka konkreta krav och kompetenser som kandidaten behöver uppfylla. Exempelvis hur arbetsmiljön ser ut, vilka medarbetare som kandidaten ska jobba med, samt vilka krav som kommer att ställas på prestation och stresshantering. Vår filosofi är att det inte finns några dåliga beteenden eller egenskaper, utan att allt är relativt till de krav som personen bör uppfylla. Det är så vi hittar ”rätt man för rätt plats”.

2) Arbetspsykologisk testning
Vissa förmågor och egenskaper kan bara mätas med ett bra test. Vi använder oss endast av empiriskt väldokumenterade tester. Testerna måste ha en god reliabilitet och validitet, samt ska vara granskade och godkända av STP – Stiftelsen för Tillämpad Psykologi. Våra konsulter gör också en personlig validering av testresultaten. Det vill säga att testresultaten måste kopplas till de konkreta situationer och beteenden som identifierats i kravprofilen.

3) Intervju
Utifrån kravprofilen och testresultaten genomförs en så kallad strukturerad beteendeintervju. Med den här intervjumetoden får vi fram hur kandidaten agerat i tidigare liknande scenarion som är aktuella för arbetet. Det här har visat sig vara ett av de bästa sätten att predicera hur kandidaten kommer agera i framtiden.

4) Återkoppling till uppdragsgivaren
Återkoppling sker alltid genom att vi träffar uppdragsgivaren personligen för en muntlig avrapportering. Tyngdpunkten ligger på att beskriva hur kandidatens styrkor och utvecklingsområden kan komma att yttra sig i arbetssituationen, samt att se vilka eventuella utbildningsinsatser eller andra resurser som kan behövas för en optimal prestation.

När anlitar du oss?
När du redan har 2-3 kandidater som det är svårt att skilja mellan. Du ser alla som bra men behöver hjälp med att tydliggöra vem som är allra mest lämpad för tjänsten.
Du har en kandidat som du fastnat för, men vill försäkra dig om att det inte finns några konstigheter hos personen i fråga.
Din magkänsla säger dig att något inte stämmer med den bild som kandidaten ger av sig själv. Vi hjälper dig undersöka om det ligger något i det.
Du har bestämt dig för en kandidat men vill ha en bättre bild av personens utvecklingspotential för att kunna ta till vara den på bästa sätt.
Vi hjälper också till med att besvara mer specifika frågeställningar – hur t ex en kandidat agerar under mycket stress och belastning?

Vilka kvalitetssäkringar finns det?
Alla våra konsulter är legitimerade psykologer.
Vi följer Psykolgförbundets etiska riktlinjerna.
Vi har ett aktivt samarbete med forskning och näringsliv.
Vi är certifierade av STP – Stiftelsen för Tillämpad Psykologi.
Vi är inte själva producenter av vissa test – vilket gör att vi är fria att använda de tester som empiriskt visar god reliabilitet och validitet.