KBT Psykologerna Stockholm
Styrmansgatan 4
114 54 Stockholm
Tel 08 660 84 10

Organisation


Organisationer är komplexa och föränderliga, men de regler som styr förändring är regelbundna och förutsägbara.

Vi analyserar vilka beteenden hos ledare och medarbetare som krävs för att styra en organisation mot sina mål. Vi tittar också på kritiska motivationsfaktorer för att utföra dessa beteenden, vilket ger nyckeln till en välfungerande organisation.

Många företag lägger mycket tid på instruktion och planering, men glömmer att balansera det med återkoppling som motiverar till fortsatt bra arbete.

Text om OBM...performance enhancement...safety, stress