KBT Psykologerna Stockholm
Styrmansgatan 4
114 54 Stockholm
Tel 08 660 84 10

Arbetsliv


Vad kan vi hjälpa till med?

• Konflikthantering
• Ledarskapsutveckling
• Coaching
• Stresshantering
• Utbildningar och föreläsningar
• Handledning
• Organisationsutveckling/Beteendeanalys

Hur gör vi?
De flesta företag har väl utvecklade strategier och processer, nyckeln till att de ska fungerar är individens beteende.

Organisationer är komplexa och föränderliga, men det som styr förändringen är regelbundet och förutsägbart.

Genom att analysera vilka beteenden som krävs för att styra en organisation i önskvärd riktning och vad som motiverar individerna i organisationen att utföra dessa beteenden har man nyckeln till en välfungerande organisation.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer hur vi arbetar och hur vi kan möta behoven på din arbetsplats.